הרצאות מצולמות

הרצאות מצולמות

 

הפסדי הון כנגד שבח מקרקעין
מאחורי הקלעים של העברת מידע לרשויות המס – קובי כהן -אוגוסט 2017

הרצאה מצולמת בנושא התמודדות עם חובות מס

כיצד להימנע מחשבוניות פיקטיביות בעסק – הרצאה מאת עורך דין קובי כהן

הרצאה בלשכת יועצי המס 2016

 מה רשויות המס יודעות עליך
תמרורי אזהרה לחקירה ברשויות המס

מה רשויות המס באמת יודעות עליכם

הרצאה מצולמת
הרצאה מצולמת בנושא התמודדות עם חובות מס

כיצד להימנע מחשבוניות פיקטיביות בעסק – הרצאה מאת עורך דין קובי כהן

הרצאה בלשכת יועצי המס 2016

 מה רשויות המס יודעות עליך
תמרורי אזהרה לחקירה ברשויות המס

מה רשויות המס באמת יודעות עליכם

הקלעים של העברות מידע לרשויות המס – קובי כהן – אוגוסט 2017
הרצאה מצולמת בנושא התמודדות עם חובות מס

כיצד להימנע מחשבוניות פיקטיביות בעסק – הרצאה מאת עורך דין קובי כהן

הרצאה בלשכת יועצי המס 2016

 מה רשויות המס יודעות עליך
תמרורי אזהרה לחקירה ברשויות המס

מה רשויות המס באמת יודעות עליכם

הקלעים של העברות מידע לרשויות המס – קובי כהן – אוגוסט 2017

הרצאה מצולמת בנושא התמודדות עם חובות מס

כיצד להימנע מחשבוניות פיקטיביות בעסק – הרצאה מאת עורך דין קובי כהן

הרצאה בלשכת יועצי המס 2016

 מה רשויות המס יודעות עליך
תמרורי אזהרה לחקירה ברשויות המס

מה רשויות המס באמת יודעות עליכם

הקלעים של העברות מידע לרשויות המס – קובי כהן – אוגוסט 2017

הרצאה מצולמת בנושא התמודדות עם חובות מס

כיצד להימנע מחשבוניות פיקטיביות בעסק – הרצאה מאת עורך דין קובי כהן

הרצאה בלשכת יועצי המס 2016

 מה רשויות המס יודעות עליך
תמרורי אזהרה לחקירה ברשויות המס

מה רשויות המס באמת יודעות עליכם