משא ומתן עם רשויות המס במסגרת דיוני שומה

אנשי עסקים רבים שולחים את רואה החשבון לדון עם רשויות המס בנוגע לשומות המס שלהם. רואה החשבון הוא איש המקצוע המלווה את התיק שלהם שנים רבות, מכיר את העסק על בוריו ומכיר את נקודות החולשה. מדוע כדאי לשקול שנית את ההחלטה?
קרא עוד

אי הגשת דוחות כספיים למס הכנסה העבירה והשלכותיה

קיימים מקרים שאין בידי מגיש הדו"ח להגיש דוחות מבוקרים על פי דרישת רשויות המס. במקרים אלו שיקול הדעת של רשות המיסים הינו רחב ביותר וקיימים מקרים שבהם קבלת הדוחות, הגם שאינם מבוקרים כדבעי, מאפשרת את הסרת החרב הפלילית מעל ראשו של החייב.
קרא עוד

חקירת הרב מצגר והשלכות המיסוי

חזקת החפות עומדת לצידו של הרב מצגר אשר נחקר בימים אלו בחשדות כבדים של שוחד והפרת אמונים. מעבר להתמודדות עם עבירות הליבה יאלץ הרב להתמודד עם שאלות חוקרי רשויות המס. גם אם יקרסו כל החשדות כנגד הרב יוותרו השאלות בנוגע לנכסיו של הרב שנמצאו בחקירה וישאלו השאלות על מקורותיהם.
קרא עוד

מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין הינו נושא סבוך לאור שינויי החקיקה התכופים אשר שינו בשנים האחרונות את שיטת ודרך הליכי השומה מקצה לקצה., כתוצאה מכך לא תמיד ברור אילו חובות חלים על הצדדים המעורבים בעסקת מקרקעין להלן מדריך קצר
קרא עוד

מיסוי שכר דירה למגורים

במשק הישראלי יש מעל 500,000 בעלי דירות מושכרות אשר זכו לקבלת יחס רפויה מצד רשויות המס. לאחרונה, בהתאם להחלטת מנהל רשות המסים התהפכה המגמה והוחלט להגביר את האכיפה בתחום השכרת הדירות,.
קרא עוד

מה זה מע"מ

מס הערך המוסף, מע"מ בראשי תיבות, הינו מס עקיף המוטל על צריכת מוצרים ושירותים, כאשר גובה המס נגזר מסכום עלות המוצר או השירות הנרכש. מס זה מוטל על ערכו המוסף של המוצר (או השירות) במשך כלל מכירות המוצר בשלבי הייצור השונים. פירוש הביטוי "ערך מוסף" הוא: ההפרש שבין מחיר המוצר או השירות המסופקים, לבין מחיר התשומות אשר שימשו לייצור המוצר או מתן השירות בכל שלב משלבי הייצור והשיווק של אותו מוצר או שירות.
קרא עוד

מס הכנסה מדירות – אזהרה חמורה

משכירי דירות מגורים להם יש מספר גדול של דירות ומשלמים מס הכנסה מדירות על הכנסות השכירות בשיעור של עשרה אחוז בלבד עשויים להיות מופתעים. רשויות המס פועלות במסגרת מבצע מודיעיני רחב היקף לאיתור משכירי דירות מגורים בהיקפים גדולים. לבעלי דירות להשכרה אשר להם הכנסות שכירות ומבקשים לצמצם את חשיפת המס לפעול על פי הכללים אשר נקבעו בפסיקה ולכלכל את מעשיהם.
קרא עוד

פטור ניכוי מס במקור

רשויות המס ביצעו לאחרונה מהלך גורף של ביטול הפטור לניכוי המס במקור. מטרת המהלך הינו זיהוי עסקים אשר יש להם מאפיינים של מפיצי חשבוניות פיקטיביות וביטול ניכוי המס במקור בגינם. המהלך של ביטול ניכוי המס במקור הינו מהלך אשר עלול לפגוע גם בחברות ללא עוול בכפם.
קרא עוד

האם הגיע סופה של חברת ארנק?

האם הגיע סופן של חברות הארנק? בעלי הכנסות גבוהות עושים שימוש בחברות הארנק בכך שהם מותירים חלק מההכנסות בחברת הארנק ומעבירים רק חלק מהם בצורת דיבדנד. העודפים הנצברים בחברת הארנק יכולים לשמש לצרכי השקעה. זאת ועוד גם חלוקת כל רווחי חברות הארנק לבעלי המניות עדיין תותיר בידי בעל חברת הארנק יתרון מיסוי מסוים.
קרא עוד