מה זה מע"מ

מס הערך המוסף, מע"מ בראשי תיבות, הינו מס עקיף המוטל על צריכת מוצרים ושירותים, כאשר גובה המס נגזר מסכום עלות המוצר או השירות הנרכש. מס זה מוטל על ערכו המוסף של המוצר (או השירות) במשך כלל מכירות המוצר בשלבי הייצור השונים. פירוש הביטוי "ערך מוסף" הוא: ההפרש שבין מחיר המוצר או השירות המסופקים, לבין מחיר התשומות אשר שימשו לייצור המוצר או מתן השירות בכל שלב משלבי הייצור והשיווק של אותו מוצר או שירות.
קרא עוד

מס הכנסה מדירות – אזהרה חמורה

משכירי דירות מגורים להם יש מספר גדול של דירות ומשלמים מס הכנסה מדירות על הכנסות השכירות בשיעור של עשרה אחוז בלבד עשויים להיות מופתעים. רשויות המס פועלות במסגרת מבצע מודיעיני רחב היקף לאיתור משכירי דירות מגורים בהיקפים גדולים. לבעלי דירות להשכרה אשר להם הכנסות שכירות ומבקשים לצמצם את חשיפת המס לפעול על פי הכללים אשר נקבעו בפסיקה ולכלכל את מעשיהם.
קרא עוד

פטור ניכוי מס במקור

רשויות המס ביצעו לאחרונה מהלך גורף של ביטול הפטור לניכוי המס במקור. מטרת המהלך הינו זיהוי עסקים אשר יש להם מאפיינים של מפיצי חשבוניות פיקטיביות וביטול ניכוי המס במקור בגינם. המהלך של ביטול ניכוי המס במקור הינו מהלך אשר עלול לפגוע גם בחברות ללא עוול בכפם.
קרא עוד

האם הגיע סופה של חברת ארנק?

האם הגיע סופן של חברות הארנק? בעלי הכנסות גבוהות עושים שימוש בחברות הארנק בכך שהם מותירים חלק מההכנסות בחברת הארנק ומעבירים רק חלק מהם בצורת דיבדנד. העודפים הנצברים בחברת הארנק יכולים לשמש לצרכי השקעה. זאת ועוד גם חלוקת כל רווחי חברות הארנק לבעלי המניות עדיין תותיר בידי בעל חברת הארנק יתרון מיסוי מסוים.
קרא עוד

האוצר מסרב להחיל חישוב מס נפרד לבני זוג בצורה רטרואקטיבית על בסיס ההקלות החדשות שניתנו לבני זוג שעובדים בעסק משותף בבעלותם (מתוך פרסום בדה מרקר מיום 23/10/13)

האוצר מסרב להחיל חישוב מס נפרד לבני זוג בצורה רטרואקטיבית על בסיס ההקלות החדשות שניתנו לבני זוג שעובדים בעסק משותף בבעלותם (מתוך פרסום בדה מרקר מיום 23/10/13)
קרא עוד

רשות המיסים עושה ניסיון בחודשים הקרובים להעביר חקיקה אשר תקבע כי עבירות מס יחשבו כעבירות על פי חוק איסור הלבנת הון

רשות המיסים עושה ניסיון בחודשים הקרובים להעביר חקיקה אשר תקבע כי עבירות מס יחשבו כעבירות על פי חוק איסור הלבנת הון. המשמעות של החקיקה לכל אחד אזרח הינה משולשת בעיקרה: הרשות מבקשת לקבל גישה למאגרי המידע העצומים של הרשות לאיסור הלבנת הון. כל זרימת המידע אשר מגיעה לרשות ובעיקר
קרא עוד

העלמת מס

העלמת מס היא ביצוע פעולות המובילות להקטנת גובה החיוב במס ע"י שימוש בדרכים בלתי חוקיות. במדינת ישראל, העלמת מס הינה עבירה פלילית שהעונש עליה עלול להגיע אף למאסר ממושך. העלמת מס יכולה להיעשות במספר אופנים. הדרכים העיקריות בהן מתבצעת העלמת המס הן:
קרא עוד

מס בינלאומי

עולמנו דומה כיום לכפר גלובלי בו ניתן להימצא במקום אחד וממנו להשפיע על הנעשה במדינות אחרות ואף ביבשות רחוקות. ההתפתחות הטכנולוגית הענפה אשר במרכזה ניצבים המחשוב והאינטרנט, מאפשרת לנו לבצע את פעולות כאלו בלחיצת כפתור בלבד.
קרא עוד

תכנון מס לעומת הפחתת מס אסורה

תכנון מס הינו פעולה המאפשרת לנישום (אדם החייב בתשלום מס לרשויות המס השונות) לשלם סכום מס מופחת על ידי שימוש בכלים הנתונים לו על ידי מערכת החוק והמשפט. תכנון מס מתבסס על העובדה שהחקיקה העוסקת בדיני המיסים במדינת ישראל הינה חקיקה סבוכה ומורכבת ועל כן, במקרים רבים קיימת יותר מדרך אחת לפרש את דיני המיסים הקבועים בחוק.
קרא עוד