עבדת בחו"ל? רצוי לגלות זאת לפקיד השומה

 

תשלום מס על הכנסות בחו"ל

בסוף שנות התשעים מונתה פרופ' גבריאלה שלו, מרצה ידועה למשפטים, לבוררת בסכסוך בין חברה ישראלית לחברה זרה במסגרת הליכי בוררות שהתקיימו בשוויץ. פרופ' שלו טענה בפני פקיד השומה שהכנסותיה מהבוררות (כ-1.5 מליון ש"ח) אינן חייבות במס בישראל. פקיד השומה לא הסכים, ובימ"ש העליון אישר את עמדתו של פקיד השומה (ע"א 2308/08).

למרות שבשנים בהן היה מדובר שיטת המיסוי בישראל לא היתה פרסונאלית אלא טריטוריאלית, גם בשנים האלה כללה פקודת מס הכנסה סעיף שעסק בחיוב בגין הכנסות בחו"ל (סעיף 5). לפי סעיף 5(1) בנוסחו אז ראו בהכנסתו של אדם ממשלח יד שבדרך כלל הוא עוסק בישראל כהכנסה שהופקה בישראל, ולכן הכנסתו כזו היתה חייבת במס גם לפי הדין הקודם. בעניין גבריאלה שלו פסק בימ"ש העליון, כי "המונח "משלח יד" לא מגביל עצמו במהותו לפעילות קונקרטית אחת, ויכולשיחסו תחתיו מספר עיסוקים" וכי יש לפרש את המושג "משלח יד" בצורה מרחיבה. בהתאם לכך פסק בימ"ש העליון שעיסוקה הכללי של פרופ' שלו הוא משפטנית, וכי עיסוק זה כולל איפוא עבודה כבוררת. לאחרונה חזר ויישם בימ"ש המחוזי את הלכה זו בפרשת קולטין (עמ"ה (ת"א) 1192/04) בפוסקו שמרצה למיקרוביולוגיה אשר שימש סמנכ"ל לפיתוח בחברת ביו-טכנולוגיה בחו"ל עסק במסגרת תפקידו זה באותו משלח יד בו עסק בישראל, ולכן הכנסתו זו היתה חייבת במס בישראל.

מאז 2003 שיטת המס בישראל היא כאמור פרסונאלית, ולכן אין ספק, כי כל הכנסתו של תושב ישראל מעבודה בחו"ל, בין כשכיר ובין כעצמאי, חייבת במס בישראל, זאת ללא תלות בעיסוק הקבוע של התושב. משום שהמחוקק חשש שגם כאן ינסו הנישומים "להתחכם" ולפעול במסגרת חברה הרשומה בחו"ל כדי להתחמק ממס, נקבע בחוק המנגנון של חברת משלח יד זרה (חמי"ז). חמי"ז היא חברה בשליטתם של עד 5 אנשים, אשר מרבית הכנסותיה הן מ"משלח יד מיוחד". המונח "משלח יד מיוחד" מוגדר בתקנות וכולל מגוון רחב של מקצועות, מעריכת דין ורפואה ועד למשחק, בידור ואסטרולוגיה. כדי למנוע מצבים בהם יצורף בעל מניות זר כדי לנסות לטעון שלא מדובר בחברה בשליטת ישראלים, נקבע שדי ש75% מאמצעי השליטה בחברה יוחזקו בידי תושבי ישראל, במישרין או בעקיפין. פקודת מס הכנסה קובעת שהכנסותיה של חמי"ז יהיו חייבות במס בישראל (במלואן או בשיעור אחוז ההחזקה של בעלי המניות תושבי ישראל, אם יש גם בעלי מניות תושבי חוץ).

הכנסות מחו"ל חייבות מס בארץ

אנו רואים איפוא שככלל ההכנסות של תושבי ישראל מפעילות מקצועית או עסקית בחו"ל הן חייבות במס, ואף היו חייבות במס לפני הרפורמה של 2003. עם זאת, עדיין קיימים חריגים, וודאי לגבי התקופה שקדמה ל-2003, תקופה לגביה נכונה רשות המסים להיות גמישה יותר, וודאי כיום. לכן מומלץ לכל מי שקיבל הכנסות בגין פעילות בחו"ל לקבל יעוץ מקצועי מעורך דין הבקיא בתחום המסים. עורך הדין יוכל להציג את הנתונים לרשויות המס באופן מקצועי ומדויק על בסיס מבנה ראייתי מוסדר. דרך ההצגה גם תשמש בעתיד כבסיס למו"מ עם רשויות המס ותקבע את השאלה האם כספים אלו חייבים במס או אם לאו. במידת הצורך ימליץ עורך הדין לבצע גילוי מרצון. יש לזכור, כי נישומים הממשיכים להפיק הכנסות לא מדווחות בחו"ל מבצעים עבירה פלילית בגינה הם עלולים להיות חשופים לעונשי מאסר, ולכן מומלץ בכל מקרה לקבל יעוץ מקצועי גם בנוגע להכנסות שהופקו לפני שנת 2003.

 

עו"ד קובי כהן הינו בכיר לשעבר במס הכנסה ואף שימש כפקיד השומה ביחידה הארצית במס הכנסה וכן במספר תפקידי רוחב בכירים ברשות המיסים. כיום משמש עו"ד כהן כמרצה בתחומי המס בפני פורומים של לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון, חבר בצוות התגובות של לשכת עורכי הדין בענייני חקיקת מס ושותף בצוות הדיונים עם רשויות המס בישראל לשם עיצוב חקיקת המס בישראל.

 לקבלת ייעוץ ראשוני צרו קשר עם משרדנו בטל': 03-5296666  או בדוא"ל coby@taxfirm.co.il

במקרים דחופים ניתן לפנות לנייד מספר:  0506210162

Comments are closed.