גביית שומה – דרישה להפקדת ערובה להבטחת תשלום חיובי המס

גביית שומה – דרישה להפקדת ערובה להבטחת תשלום חיובי המס

סעיף 194 לפקודת מס הכנסה, מעניק לפקיד השומה סמכויות נרחבות אשר הפעלתם עלולה להיות פוגענית במיוחד בנישום ולהטיל עליו חיוב להפקדת ערובה, הטלת עיקולים והגבלות וזאת בטרם ניתן לנישום הזדמנות להעלות טענותיו.

מדובר בסעיף גבייה ייחודי שמאפשר לפקיד השומה סמכות רחבה ושיקול דעת רחב לבצע הליכים לגביית המס מהנישום בדרך של הפקדת ערובה שמהווה נגזרת מסוימות מהשומה שהוצאה על ידו, אשר במקרים רבים אינה משקפת את גובה השומה וההכנסות האמתיות של הנישום וזאת בטרם ניתנה לנישום הזדמנות לטעון את טענותיו כנגד השומה שהוצאה או כנגד גובה הערובה שנקבעה.

באילו נסיבות יוכל פקיד השומה לגבות את המס לפי סעיף 194

למעשה על פי הוראות הסעיף, מדובר במקרים שלפקיד השומה קיים חשש כי המס לא ישולם על ידי הנישום, כאשר לפי לשון הסעיף למעשה אין רשימה סגורה של סיבות בגינן יצטרך פקיד השומה להצדיק את חששו, כלומר מדובר בקשת רחבה של סיבות שיכולות להוות הצדקה לחששו של פקיד השומה כי הנישום לא ישלם את חובו.

מהם אפשרויות הגבייה העומדות בפני פקיד השומה?

פקיד השומה יכול לפעול במספר אפשרויות ולחייב את הנישום להפקיד ערובה לצורך הבטחת תשלום המס. הוא יכול לקבוע מה גובה הערובה שעל הנישום להפקיד במקרים בהם כבר הוצאה שומה. ובמקרים שבהם טרם הוצאה שומה יכול פקיד השומה לפסול את הדו"ח שהגיש הנישום או לדרוש מהנישום להגיש דו"ח בטרם המועד הקבוע להגשתו ולקבוע את גובה השומה לפי סכום סביר בעיניו.

במידה והנישום לא שילם את המס שנקבע לו בשומה שהוציא פקיד השומה או לא שילם את הערובה, פקיד השומה ראשי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן צו במעמד צד אחד, קרי לא בפני הנישום, ומבלי שתינתן לנישום אפשרות להתנגד לשומה או לסכום הערובה שנקבעו ולהורות על עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ או הטלת עיקולים על רכושו ואף תפיסת רכושו של החייב על ידי פקיד השומה.

 

עיכוב יציאה מן הארץ של מנהל או בעל מניות בחברה שהוצאה לה שומה לפי סעיף 194

בחברה שהוצאה לה שומה לפי ס' 194 פקיד השומה אף ראשי במקרים מסוימים להגיש בקשה לבית המשפט של עיכוב יצאה מן הארץ של מנהל פעיל בחברה או בעל מניות המחזיק מעל אחוז מסוים ממניות החברה וזאת על מנת להבטיח את גביית המס מהחברה.

התנאי להשגה על השומה

להבדיל ממקרים רגילים לפיהם ניתן להגיש השגה לפי הוראת סעיף 158 לפקודת מס הכנסה ללא תנאים, במקרה של הוצאת שומה לפי סעיף 194 לפקודת מס הכנסה, הנישום יהא זכאי להגיש השגה על שומה וערעור לפי סעיפים 150-158 רק לאחר תשלום המס או מסירת הערובה. חשוב להבין, אומנם הסמכויות של פקיד השומה במקרים אלו הן רחבות הקיף אבל אין הדבר אומר כי השומה שהוצאה על ידי פקיד השומה הינה השומה הנכונה והסופית.

המשך ההליכים בפני בית משפט

לאחר קבלת צו עיכוב יציאה מהארץ של החייב או צו העיקול בית המשפט יזמין את שני הצדדים (הנישום ופקיד השומה) לדיון במעמד שני צדדים. כאשר לדיון הנ"ל מומלץ להגיע לדיון בליווי עו"ד אשר בקיא בתחום ויכול לסייע לנישום להתמודד ולטעון כנגד השומה שהוצאה לו ולהציג בפני בית המשפט ראיות תומכות לכך שהשומה שהוצאה חסרת בסיס ביחס לנתונים הידועים על הנישום.

חשוב לדעת כי מפאת העובדה כי שומה על פי סעיף 194 מוצאת במהירות ועל מנת למנוע הברחת נכסים, פעמים רבות נופלות בהליכים אלו טעויות ושומות אלו לא נערכות ביסודיות הראויה. מציאת פרצות בדרך עריכת השומה הינן המפתח לקעקע ולביטול את השומה.

במקרים של הוצאת שומה על ידי פקיד השומה מומלץ להתייעץ עם עו"ד מיסים עוד בטרם הגשת ההשגה שכן ישנה חשיבות רבה לטענות שנטענות על ידי הנישום והמועד בהן הם מועלות.

 

עורך דין מיסים | קובי כהן | טקספירם | גילוי מרצוןמשרד עו"ד קובי כהן מתמחה בתחום המיסוי עו"ד קובי כהן הינו בכיר לשעבר במס הכנסה ובתפקידו האחרון כיהן כפקיד השומה של היחידה הארצית לשומה אשר הובילה את הליך הוצאת השומות לפי סעיף 194 לפקודה במס הכנסה.

עו"ד קובי כהן הינו חבר צוות המומחים במגזין המקצועי "חשבים כל מס" ובמסגרת תפקידו משיב לשאלות של רואי חשבון ויועצי מס בתחום המיסוי.

על מנת לקבל ייעוץ משפטי ומקצועי ראשוני צרו קשר עם משרדנו באמצעות המייל coby@taxfirm.co.il  או בטלפון מס': 03-5296666, במקרים דחופים ניתן להתקשר לנייד שמספרו 050-6210162 ומשרדנו ישמח לסייע לכם.

מאמר זה אינו מחליף בשום אופן ייעוץ משפטי פרטני. באם הוצאה לכם שומה על ידי פקיד השומה מומלץ לפנות לעו"ד ולקבל ייעוץ וליווי משפטי.

On אפריל 17, 2018, posted in: טיפול בחובות מס by
Comments are closed.